0966.867.186

TỐI ƯU WEBSITE VỚI INTERNAL LINK

Bước 1: Xác định các trang Pillar cần tối ưu lên Top

Việc đầu tiên bạn cần làm đó chính là phân loại ra những trang Pillar cần được tối ưu để lên top. Thông thường, các trang Pillar này sẽ nhắm mục tiêu đến những từ khóa rộng và có khối lượng tìm kiếm cao. Việc tiếp theo bạn cần làm là xác định chủ đề và từ khóa để lên kế hoạch sản xuất nội dung.

Bước 2: Liệt kê những trang Pillar và từ khóa cần xây dựng Internal Link

Các Pillar page được xây dựng dựa trên chủ đề lớn mà website của bạn đang làm. Đây sẽ là trang chính cho một chủ đề cụ thể nào đó. Dưới Pillar page sẽ là các cluster đi sâu hơn vào chi tiết của từng nội dung con được đề cập trong pillar.

Các cluster cần một liên kết nội bộ trỏ về trang pillar để thể hiện tính liên kết và chỉ ra rằng trang chính là nguồn nội dung trọng tâm và có thẩm quyền cao nhất.

Bước 3: Chọn Anchor Text có liên quan và phù hợp với nội dung của trang cần trỏ Link

Đến bước này nhiều bạn sẽ phân vân không biết có nên sử dụng từ khóa mục tiêu để làm Anchor Text hay không?

Việc sử dụng Anchor Text với từ khóa chính để đi Internal Link sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu quả SEO. Việc này chỉ có ảnh hưởng nếu bạn trỏ link ra ngoài website, khi áp dụng cho liên kết nội bộ thì không ảnh hưởng gì.

Sử dụng Anchor Text tự nhiên
Sử dụng Anchor Text một cách tự nhiên nhất

Những lưu ý khi chọn Anchor Text để mang lại hiệu quả tốt nhất:

  • Đa dạng: Bạn nên sử dụng đa dạng hóa các Anchor Text nếu có thể như vậy sẽ giúp cho bài viết của bạn được tự nhiên hơn thì vì chỉ sử dụng từ khoá chính.
  • Độ dài: Nếu bạn dùng những biến thể dài của từ khóa chính sẽ giúp tăng thứ hạng cho trang mục tiêu của bạn. Chỉ cần đảm bảo những biến thể từ khoá đó phù hợp với xu hướng tìm kiếm của người dùng.
  • Mức độ liên quan: Không bao giờ buộc một liên kết nội bộ Anchor Text khớp chính xác vào một phần nội dung. Hãy sử dụng chúng một cách tự nhiên nhất mà không mất đi sự liên quan.

Bước 4: Xác định quyền hạn trên trang web

Trang có thẩm quyền cao nhất là những trang có nhiều liên kết trỏ về từ những nguồn bên ngoài. Bạn có thể phân phối những liên kết này sang các trang khác nhờ Internal Link. Bạn có thể sử dụng công cụ SEMrush để phân tích backlink để tạo ra các liên kết trên trang web thích hợp.

Bước 5: Dùng Internal Link tăng thứ hạng cho các trang mục tiêu

Việc tiếp theo bạn cần làm đó chính là dẫn link từ những trang có thẩm quyền cao nhất về những trang mà bạn muốn cải thiện thứ hạng của chúng, lưu ý là nếu trang web không chứa nội dung liên quan thì bạn tuyệt đối không được liên kết với nhau.

Bước 6: Dùng Internal Link tối ưu hóa nội dung mới cho website

Trong trường hợp website của bạn chưa có nhiều liên kết, bạn có thể tham khảo các trang web có thẩm quyền cao từ đó xác định cơ hội tạo liên kết có liên quan để có lợi cho việc tối ưu SEO.

Bạn có thể tìm kiếm trên Google với các từ khóa trong phần nội dung mới của bạn để tìm các trang liên quan và liên kết đến website của bạn. Tốt nhất nên có ít nhất từ hai cho đến ba liên kết nội bộ cho mỗi trang mới và chúng phải bắt nguồn từ những trang có thẩm quyền cao.

Xem tiếp: Một số mô hình seo internal link hiệu quả