0966.867.186

Tương tác nhanh

Phần mềm hỗ trợ các bạn tự động tương tác nhanh trên Facebook với 4 hành động:

  • Tương tác bài viết: Giúp bạn like và comment tự động lên bài viết trên newsfeed, nhóm, trang và bài viết của bạn bè. 
  • Kết bạn: Giúp bạn kết bạn theo từ khóa, theo tệp UID, theo gợi ý và xác nhận kết bạn tự động.
  • Tương tác với bạn bè: Giúp bạn tự động nhắn tin, chúc mừng sinh nhật và chọc bạn bè.
  • Tham gia nhóm: Giúp bạn tự động tham gia nhóm theo tệp ID.

Cấu Hình Tương Tác Nhanh Trên Maxcare
Cấu hình tương tác nhanh trên Maxcare

 

Đối với mỗi tính năng, Maxcare đều cho phép bạn thiết lập trước số lượng và thời gian thực hiện. Qua đó, bạn có thể thiết lập để phần mềm tự động dừng hành động theo số lượng và thời gian định trước.