Thịt Lợn Tươi Sống

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Hiền
P. Giám Đốc - 0977 268 788

Hoàng Hải Anh
Tp. Kinh Doanh - 0917 051 981

THỊT LỢN TƯƠI SỐNG

Thịt Nạc Thăn
Thịt Nạc Thăn
Thịt Nạc Xay
Thịt Nạc Xay
Thịt Nạc Vai
Thịt Nạc Vai
Thịt Nạc Mông
Thịt Nạc Mông
Thịt Dọi
Thịt Dọi
Sườn Non
Sườn Non
Xương Cục
Xương Cục
Xương Ống
Xương Ống
Chân Giò
Chân Giò
Tim Lợn
Tim Lợn
Tai Lợn
Tai Lợn
Mũi Lợn
Mũi Lợn
Cật Lợn
Cật Lợn

THỊT BÒ TƯƠI SỐNG

Mông bò
Mông bò
Thăn bò
Thăn bò
Bắp bò
Bắp bò
Rẻ sườn bò
Rẻ sườn bò
Rẻ sườn bò
Rẻ sườn bò
Nạm bò
Nạm bò
Đuôi bò
Đuôi bò
Xương ống bò
Xương ống bò

Thịt Gà

Cánh Gà
Cánh Gà
Cánh Gà
Cánh Gà
Tỏi gà
Tỏi gà
Tỏi gà
Tỏi gà
Đùi gà góc tư
Đùi gà góc tư
Lườn gà không xương
Lườn gà không xương
Gà công nghiệp nguyên con
Gà công nghiệp nguyên con
Gà ri
Gà ri