fbpx Thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp

I. HỆ THỐNG FRONTEND

            Hệ thống Frontend thể hiện bố cục website, gồm 3 phần chính:

  • Banner: Chứa logo, số điện thoại liên hệ, banner, menu, Slider trang chủ
  • Body: Vị trí các khối dữ liệu (Bài viét theo từng chuyên mục, bài viết mới nhất, bài viết nổi bật)
  • Footer: Thể hiện liên kết các trang web khác, thông tin liên hệ (số điện thoại, Facebook, vị trí trên bản đồ, email,....)

            Các tính năng chính:

  • Hệ thống có tính năng chat trực tuyến, chia sẻ bài viết lên Facebook, hỗ trợ Like Facebook
  • Website tự động tối ưu SEO dựa trên các bài viết đã đăng theo đúng cấu trúc
  • Website hiển thị tốt trên mobile và các thiết bị màn hình khác.

1.1. Trang chủ:

  • Hiển thị slider
  • Hiển thị thông tin giới thiệu doanh nghiệp
  • Hiện danh sách các dịch vụ
  • Hiện danh sách bài viết mới nhất vừa được chia sẻ
  • Hiện hình ảnh trang thiết bị, hình ảnh hoạt động của đơn vị

1.2. Trang giới thiệu

  • Hiển thị chi tiết bài giới thiệu doanh nghiệp

1.3. Trang liên hệ

  • Hiển thị biểu mẫu điền thông tin liên hệ của khách hàng
  • Hiển thị bản đồ vị trí công ty
  • Hiển thị chi tiết thông tin liên hệ: Địa chỉ, điện thoại, email

1.4. Trang nhóm tin

  • Hiển thị danh sách tin theo thứ tự tin mới nhất lên trên
  • Hiển thị khung tìm kiếm
  • Hiển thị danh sách dịch vụ bên phải
  • Hiển thị các nội dung khác theo nhu cầu nếu muốn

1.5. Trang chi tiết tin tức

  • Hiển thị chi tiết bài viết
  • Hiển thị danh sách bài vết liên quan
  • Hiển thị danh sách bài viết mới nhất

1.6. Trang Album

  • Hiển thị ảnh đại diện mỗi album
  • Khi click vào mỗi ảnh sẽ ra chi tiết hình ảnh có trong album

1.7. Trang chi tiết album ảnh

  • Hiển thị Slide hình ảnh của mỗi album

 

 

II. HỆ THỐNG BACKEND

            Là hệ thống quản lý dữ liệu và cấu hình hoạt động của website. Hệ thống này bao gồm các chức năng sau.

2.1. Quản lý bài viết

  • Phân loại bài viết vào các nhóm: Nhóm tin Dịch vụ, nhóm tin blog
  • Quản lý bài viết: Cho phép nhập mới, sửa chữa hoặc xoá bài viết.
  • Tìm kiếm bài viết theo các tiêu chí đã nhập

2.2. Cấu hình hoạt động website

  • Cấu hình Facebook để xuất hiện khung Fanpage, like hoặc share facebook
  • Cấu hình chat trực tuyến trên Facebook
  • Cấu hình bộ soạn thảo văn bản CKeditor hỗ trợ chỉnh sửa văn bản giống Word
  • Cấu hình các module hỗ trợ SEO tự động
  • Cấu hình logo, Favicon nhằm tối ưu SEO
  • Cầu hình vị trí các khối dữ liệu trên Front
  • Phân quyền người dùng và vai trò
  • Cấu hình đường dẫn đảm bảo thân thiện và dễ dàng SEO website