fbpx KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH ANDROID

CHƯƠNG 1: LẬP TRÌNH JAVA

Bài 1   : Các kiểu dữ liệu

Bài 2   : Toán tử và kí hiệu

Bài 3   : Toán tử và ký hiệu

Bài 4   : Chuỗi các hàm tương tác chuỗi

Bài 5   : If else

Bài 6   : Switch case

Bài 7   : Vòng lặp for,while

Bài 8   : Class,constructer

Bài 9   : Method,set,get

Bài 10 : Mảng,các thao tác với mảng

CHƯƠNG 2: CÁC LAYOUT TRONG ANDROID

Bài 1   : Linearlayout

Bài 2   : RelativeLayout

Bài 3   : FrameLayout

CHƯƠNG 3: CÁC CÔNG CỤ TRONG ANDROID

Bài 1   : Textview,Button,EditText

Bài 2   : Checkbox,RadioButton ,ImageView

Bài 3   : Spinner,RattingBar

Bài 5   : DatePicker,TimePicker

CHƯƠNG 4: ACTIVITY,CHUYỂN MÀN HÌNH

Bài 1   : Vòng đời activity

Bài 2   : Chuyển màn hình, intent

CHƯƠNG 5: MENU ĐIỀU KHIỂN

Bài 1   : Option menu

Bài 2   : Drawer menu

CHƯƠNG 6: DIALOG,ALERTDIALOG

Bài 1   : Tạo Dialog

Bài 2   : Tạo AlertDialog

Hình thức học: Học online qua Videos trên website: https://mha.edu.vn hoặc học Offline tại văn phòng, địa chỉ: Phòng 1, tầng 4 tòa nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
Thời gian học offline vào 17h30 đến 21h từ thứ Hai đến thứ Bảy. Lịch học linh động tùy học viên.
Học phí: 1.500.000đ 

Liên hệ: 0906 013 110
Email   : hungdd@minhhien.com.vn

ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI ĐÂY