fbpx Bảng giá Hosting MHS
  GÓI MS1 GÓI MS2 GÓI MS3 GÓI MS4 GÓI MS5 GÓI MS6
Disk space 2.5 GB 5.5 GB 7.5 GB 10 GB 12 GB 15 GB
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Domains 3 5 7 10 14 18
Sub Domains 3 5 7 10 14 18
Parked Domains 3 5 7 10 14 18
FTP Accounts Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email Accouts 5 7 10 12 15 20
MySQL Accounts 3 5 9 14 18 20
Free SSL Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Chi phí/năm 1.000.000 đ 1.800.000 đ 2.900.000 đ 5.000.000 đ 6.500.000 8.200.000
Vat (10%) 100.000 đ 180.000 đ 290.000 đ 500.000 đ 650.000 820.000
Thành tiền 1.100.000 đ 1.980.000 đ 3.190.000 đ

5.500.000 đ

7.150.000 đ 9.020.000 đ